Tiến sĩ Đỗ Thị Loan là thành viên của Hội đồng quản trị và Giám đốc chiến lược của Anpha Corp, Giám đốc điều hành của Anpha Consulting. Tiến sĩ Đỗ Thị Loan là Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA). Bà cũng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công…

Bà Trần Thụy Minh là Giám đốc điều hành của Anpha Holdings và Anpha Corp. Bà đồng thời là Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của nhiều công ty. Bà Trần Thụy Minh là người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp hàng không dân dụng. Bà đã giữ nhiều vị…

Bà Trần Thụy Minh là Giám đốc điều hành của Anpha Holdings và Anpha Corp. Bà đồng thời là Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị của nhiều công ty. Bà Trần Thụy Minh là người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp hàng không dân dụng. Bà đã giữ nhiều vị…

Ông Trần Việt Tuấn là Cổ đông chính và Giám đốc không điều hành của Anpha Holdings và Anpha Corp. Ông đại diện Anpha Corp làm Chủ tịch Anpha Consulting và Anpha Tradings. Ông cũng là Phó Chủ tịch/Giám đốc điều hành của công ty cổ phần tư vấn và kinh doanh quốc tế CIBC, một chi…